Obchodní podmínky


Odkaz na - Obchodní a Záruční podmínky a Návody - k uložení ve formátu pdf


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Součástí obchodních podmínek jsou ZÁRUČNÍ PODMÍNKY a NÁVODY

 Obchodní společnost: 

 bedton  s.r.o.

 IČ:

 03270572

 DIČ:

 CZ03270572

 Se sídlem:

 Vožická 621, 390 02 Tábor

 Zapsaná:

 u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod C25051

 Kontakty:

 www.fajnspanek.cz

 Infolinka

 

 info@fajnspanek.cz; info@bedton.cz

 +420 380 831 000

 Přeprava

 

 preprava@fajnspanek.cz

 +420 380 831 001

 Nákup po telefonu

 

 obchod@fajnspanek.cz

 +420 380 831 000

 Servis/Reklamace

 

 servis@fajnspanek.cz

 +420 380 831 002

 

1. Úvod

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fajnspanek.cz (dále je „internetový obchod“).
 3. Prodávající je podnikatel, který (v souladu s ustanovením § 420 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele a (v souladu s ustanovením § 420 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 6. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. Základní informace o nabídce

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Každé zboží dodávané obchodní společností bedton s.r.o (s výjimkou zboží výslovně uvedeného jako Standardní provedení*) je jedinečné a je upraveno podle přání kupujícího dle § 1837.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

* Standardním provedením u postelí z masivu jsou tyto rozměry: 80x200 / 90x200 / 100x200 / 120x200 / 140x200 / 160x200 / 180x200 cm + rozměry uvedené v okamžiku objednání jako skladem.

* Standardním provedením u čalouněných postelí  jsou tyto rozměry: 160x200 / 180x200 cm + rozměry uvedené v okamžiku objednání jako skladem.

* Standardním provedením u lamelových a laťkových roštů jsou tyto rozměry: 80x200 / 90x200 / 100x200 / 120x200 / 140x200 cm + rozměry uvedené v okamžiku objednání jako skladem.

* Standardním provedením u matrací jsou tyto rozměry: 60x120 / 70x140 / 80x200 / 90x200 / 100x200 / 120x200 / 140x200 / 160x200 / 180x200 cm + rozměry uvedené v okamžiku objednání jako skladem.


3. Způsob uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. osobním objednáním v prodejně prodávajícího,
  2. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  3. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, resp. přidáním zboží s konkrétními specifickými vlastnostmi do košíku internetového obchodu.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, jeho rozměry, způsob platby a doručení a další volitelné parametry.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Kupní smlouva je uzavřena až po potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím. Prodávající bezprostředně po přijetí objednávky z internetového obchodu odešle na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, informaci o přijetí a zaevidování objednávky do objednávkového systému. Přílohou emailu s informací o přijetí a zaevidování objednávky jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího a podmínky ochrany osobních údajů. Prodávající dále bez zbytečného odkladu (nejpozději následující pracovní den) provede kontrolu obsahu objednávky, kontrolu dostupnosti objednaného zboží a následně zašle kupujícímu potvrzení o akceptaci objednávky s předpokládaným termínem dodání. Toto potvrzení o akceptaci objednávky se považuje za uzavření kupní smlouvy.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. při chybě v zobrazení dostupnosti a počtu kusů skladem), kontaktuje prodávající kupujícího telefonicky a po domluvě mu zašle na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Prodávající po přijetí emailového souhlasu s nabídkou od kupujícího, zašle kupujícímu potvrzení o akceptaci objednávky s předpokládaným termínem dodání. Až toto potvrzení o akceptaci objednávky se považuje za uzavření kupní smlouvy.
 7. Všechny objednávky s potvrzením o jejich akceptaci jsou pro prodávajícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí a akceptaci objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo odpovědí na email s informací o přijetí a zaevidování objednávky do objednávkového systému. 
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, zaslané nabídce nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu byla zaslána automatická informace o přijetí a zaevidování objednávky, podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Prodávající po přijetí emailového souhlasu s nabídkou od kupujícího, zašle kupujícímu potvrzení o akceptaci objednávky s předpokládaným termínem dodání. Až toto potvrzení o akceptaci objednávky se považuje za uzavření kupní smlouvy.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím tedy vzniká doručením potvrzení o akceptaci objednávky s předpokládaným termínem dodání, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. Zákonné sdělení před uzavřením kupní smlouvy

 1. Před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu    (v souladu s § 1820 odst. 1 občanský zákoník) prodávající:
  1. cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována,
  2. způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží,
  3. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,
  4. že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží i jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou,
  5. že dodání zboží se podle § 2085 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vždy považuje za kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku v případě nedodržení termínu na dodání do 30 dnů*.
 2. Nemůže-li být vrácené zboží odesláno kupujícím poštovní přepravou, prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady (§ 1835 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

*toto lhůta 30 dnů se týká zboží, které standardně držíme skladem nebo je pravidelně na sklad doplňujeme. Netýká se zboží, u kterého zahájíme výrobu až po přijetí objednávky. Toto zboží je v internetovém obchodě v dostupnosti označeno textem “Po objednání vyrobíme do dd.mm.rrrr” (typicky výroba z masivu jako jsou postele, komody, skříně nebo atypické rozměry roštů). Tím je pro kupujícího jasně sdělen termín dokončení výroby ještě před uzavřením kupní smlouvy a má tak možnost se rozhodnout, zda je pro nej tento termín dokončení výroby a návazný termín doručení zboží akceptovatelný. Bezodkladně po termínu dokončení výroby navazuje předpokládaný termín doručení zboží, tedy termín kdy zboží doručíme ke kupujícímu nebo připravíme na osobní převzetí. Výjimkou je termín doručení včetně montáže (výrobků z masivu jako postelí, komod a skříní) u který dochází k individuálnímu odsouhlasení termínu doručení.

*jsme si vědomi práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy při nedodržení definovaného termínu doručení novelou zákona, která platí od ledna 2023, nicméně je nemožné dodržet tento 30-ti denní termín doručení, pokud je kupující před uzavřením kupní smlouvy jasně informován o termínu dokončení výroby například za 40-50 dnů, dále je mu tento termín dokončení výroby včetně předpokládaného termínu dodání sdělen telefonicky a poté ještě v potvrzení o akceptaci objednávky. Účel tohoto termínu v novele zákona (mimo jiné) měl zamezit konání internetových obchodů, které přeprodávají zboží z asijských internetových portálů, kdy kupující byl odkázán čekat i několik měsíců. Nicméně nedává logiku pro výrobce zboží, které má delší výrobní proces nebo nabízí výrobu atypických rozměrů zboží, které nelze nijak uspíšit.


5. Registrace v internetovém obchodě

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet dále nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Prohlášení o osobních údajích

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 3. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 4. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.

7. Způsoby platby

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.275188372/0300, variabilní symbol = číslo objednávky,
  2. na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
  3. platební bránou online (odkazem na banku nebo kartou)
  4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
  5. poštovní poukázkou typu A z jakékoliv pošty v rámci České republiky.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě placení v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního placení je kupní cena splatná dle podmínek prodávajícím zaslané faktury.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Ke každé objednávce přijaté přes internetový obchod s provedenou bezhotovostní platbou vytvoří prodávající zálohovou fakturu a zašle jí kupujícímu v emailu s informaci o přijetí a zaevidování objednávky do objednávkového systému.
 6. V případě, že kupující zvolí platbu kupní ceny na dobírku nebo v hotovosti při osobním převzetí, může prodávající požadovat po kupujícím zálohu na objednané zboží. Podle typu vybraného zboží - běžné / méně běžné / atypické - nebo podle hodnoty zboží - do 1.000 Kč / do 10.000 Kč / do 100.000 Kč, se výše zálohy pohybuje 10-100% z celkové částky. Podklady pro platbu zálohy zašle prodávající kupujícímu na email ihned po domluvě na její výši nejčastěji pak v emailu s potvrzením o akceptaci objednávky. Rozhodnutí zda bude vyžadována záloha a v jaké výši je plně v kompetenci volajícího pracovníka. Požadovat zálohu může prodávající i zpětně po přijetí objednávky přes internetový obchod.
 7. Záloha slouží k případnému pokrytí marných nákladů na dopravu při neodůvodněném nepřevzetí zboží doručovaného kurýrem nebo pracovníkem prodávajícího. Dále záloha slouží k pokrytí marných nákladů na výrobu objednaného zboží, které bylo vyráběno a upraveno podle přání kupujícího a nelze ho tak považovat za standardní provedení. Vracená částka zálohy při odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího bude ponížena o tyto náklady.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu fakturu/účtenku.

8. Způsoby dodání

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce (specifické podmínky lze nalézt v sekci „Doprava a platba“),
  2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení o akceptaci objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Doporučujeme tedy aby kupující si zboží důkladně prohlédl a zkontroloval při přebírání. Detailní doporučení jak provést kontrolu přebíraného zboží a jak postupovat v případě poškození nebo nekompletnosti zásilky, zasíláme v emailu s informací o odeslání zboží.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

9. Kurýrní přepravní společnost

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání a převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, protržení obalu matrace apod.) podle přiloženého přepravního listu. Detailní doporučení jak provést kontrolu přebíraného zboží a jak postupovat v případě poškození nebo nekompletnosti zásilky, zasíláme v emailu s informací o odeslání zboží.
 2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme a prokáže přepravci, že zásilka již byla porušena při jejím převzetí, je nezbytné poškození popsat (případně vyfotit) a důkazně doložit v předávacím protokolu přepravce (tzn. zapsat do předávacího protokolu, že zákazník zboží přebírá s výhradou).
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit nejlépe přes online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO nebo e-mailem na internetovou adresu servis@fajnspanek.cz nebo telefonicky na čísle +420 380 831 002, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 4. Nepřevezme-li kupující objednané zboží od kurýra (vyjma oprávněného odmítnutí převzetí zásilky) a toto bude vráceno zpět prodávajícímu, dojde tím k porušení povinností kupujícího dle § 2118 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.", má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s odesláním a vrácením nepřevzaté zásilky, dále s jeho zkontrolováním, vyčištěním, opětovným zabalením a další manipulací s ním.
 5. Při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s jeho zkontrolováním, vypráním či vyčištěním, opětovným zabalením a další manipulací s ním.
 6. K uvedeným náhradám budou účtovány náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úplata za uskladnění, a to ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění.
 7. Prodávající negarantuje dodání kurýrem na konkrétní den. Kurýrní společnost většinou zboží doručí druhý pracovní den po odeslání. U některého druhu zboží (např. postele) až třetí pracovní den. Pro doručení zboží na konkrétní den je nutné aby kupující kontaktoval kurýrní společnost a domluvil se s ní na dodání zboží na konkrétní den. Postup na tuto domluvu zasíláme v emailu s potvrzení o odeslání zboží.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít online nástroj RETINO nebo odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

11. Odpovědnost za vady / Reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. opravu zboží,
  2. výměnu za nové zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravují záruční podmínky.

Záruční podmínky a návody

12. Obecné záruční podmínky

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutné popsat závady zboží.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Pokud je na kupním dokladu uvedena delší záruční doba, tak platí tato.
 4. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
  2. odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
  3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
  4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
  5. na zoxidování (změnu barvy dřeva)
  6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
  7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
  8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
  9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
  10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
  11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)
 5. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis@fajnspanek.cz. Pro zrychlení a zkvalitnění vyřízení reklamace doporučuje prodávající využít online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO. Případně uplatnit reklamaci zejména na adrese Prodejna Fajn Spánek Tábor, Vožická 3201, 390 02 Tábor.
 6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 7. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující.
 9. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí.
 10. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

  13. Záruční podmínky a návody - Rošty

  1. U roštů je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Rošty jsou standardně dodávány o cca. 4 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu některých konstrukcí postelí, které mají ve vnitřní části přečnívající kování, které zmenšuje vnitřní plochu pro umístění roštu. Většinou se jedná o závěsné postelové spojovací kování, které postel spojí pouze zavěšením bočnic na hlavové a nožní čelo.
   2. Tolerance nepřesnosti rozměru je +/- 5 mm a to i v případě požadavku na tzv. přesný rozměr
   3. Rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   4. Na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
   5. Při změně polohy hlavové nebo nožní části, musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
   6. Rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely (laťky) anebo za středovou příčku.
   7. Rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
   8. Rám roštu a lamely (laťky) jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel (latěk). Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
   9. Na roštu s bočnicemi jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Pokud nesou tato krycí pouzdra známky poškození, tak splnila svou funkci a měla by být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
   10. Vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rám roštu (částečné poškrábání nebo mírná promáčklina vzniklá transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes kurýrní společnost nebo rozvozem bedton s.r.o.. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
   11. Vadou výrobku není hrubší povrchové opracování lamel (latěk) ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel (latěk) dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, zčernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, zčernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.
   12. Záruční doba u laťových a lamelových roštů je 2-8 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
   13. K dodaný roštům může být přiložena náhradní lamela. Tu je nutné případně zkrátit pro umístění místo poškozené lamely.  
  2. Údržba roštů:
   1. Rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem. Při vrzání roštu, dotáhněte s citem všechny spojovací šrouby. Pozor na neúměrnou sílu při dotahování, aby nedošlo k prasknutí rámu nebo spojovacích prken. Poškozené lamely, laťky, pouzdra, posuvníky regulace tuhosti, kování, písty lze zakoupit jako náhradní díly.
  3. Obecný návod na používání roštů:
   1. Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch roštu).
   2. Odstraňte lepící a plastové stahovací pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
   3. Obě bočnice roštů musí být v rámu postele podepřeny v celé délce nosnou lištou nebo polohovacím postelovým kováním a to minimálně na třech místech: 15-20 cm od hlavového čela postele, 15-20 cm od nožního čela postele a poté uprostřed obou bočnic roštu. U rámů postelí, kam se umisťují dva rošty vedle sebe, musí být uprostřed postele rošty podepřeny středovou latí nebo jiným systémem, který zajistí dostatečné podepření. Pokud nebudou bočnice roštu správně podepřeny, hrozí jejich zlomení na což se nevztahuje záruka. U jiných typů uložení roštů do rámu postelí je nejprve nutné konzultovat tuto možnost v prodávajícím. Jedná se hlavně o vyvýšená patra nebo o samovýrobu rámu postelí nebo další atypické provedení rámů postelí. U provedení roštu bez bočnic (tzn. pouze prkénka spojená tkalounem) je nutné aby měl rám postele dřevěnou nosnou lištu, ke které se tento typ roštu musí připevnit přiloženými šrouby.
   4. Rošt má vždy hlavovou a nožní část a je třeba ho do rámu umístit správně. Pouze rošty s výklopným systémem do boku jsou pravolevé. Lze je tedy umístit do rámu opačně.
   5. U lamelových roštů lze nastavovat tuhost pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
   6. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování.
   7. Na rošt položte matraci.
  4. Návod na používání roštů s ručním polohováním a roštů s pístovým výklopem pro ukládání:
   1. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit dolů.
   2. Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (z boku nebo od nohou) provádějte vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed roštu (vyklápění z boku) nebo uprostřed příčky (vyklápění od nohou). Zavírání úložného prostoru provádějte tak, že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho, aby nedošlo k nárazu při zavírání úložného prostoru. Rošt nikdy nezavírejte tahem za textilní nebo plastové ucho, hrozí jeho vytržení na což se nevztahuje záruka. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
   3. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do přístupných stran postele.
   4. Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.
  5. Návod na používání roštů s motorovým polohováním:
   1. Při umístění roštu do rámu postele dbejte na to, aby přívodní elektrický kabel k motoru roštu nebo kabel od ovladače nebyl přiskřípnutý k rámu postele nebo nebyl poškozený.
   2. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí kabelového nebo bezkabelového ovladače. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. V případě absence zvýšeného nožního čela postele se může matrace na roštu posunout a poté při polohování do základní rovné pozice se může zapřít o rám postele. Tomuto zamezíte dokoupením zarážky matrace.
   3. Polohování provádějte vždy v poloze na zádech a vždy s jednou ležící osobou, jejíž váha + váha matrace nepřesahuje maximální povolené zatížení motoru roštu.
   4. Při polohování musí vždy uživatel symetricky ležet uprostřed roštu. Pokud by uživatel ležel při polohování nesymetricky u jednoho nebo druhého okraje roštu, docházelo by tím k nerovnoměrnému rozložení váhy a tím k neúměrnému tlaku na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu. Tím může dojít k poškození roštu.
   5. Při používání roštu ve zvednuté poloze ať už hlavové nebo nožní části, je vždy nutné co nejvíce dodržet symetrické rozložení váhy uživatele. U zdvižené nožní části hrozí dosednutí (ať už samotného uživatele nebo jiného uživatele) a tím může dojít k poškození roštu. Proto vždy zkontrolujte v jaké poloze rošt máte. U hlavové části hrozí přetížení jedné ze stran roštu např. při nahnutí se pro pití, mobil, knihu atd. na noční stolek. Tímto nahnutím může uživatel vytvořit neúměrný tlak na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu a tím rošt poškodit. Pokud tedy potřebujete něco z nočního stolku, tak se nejprve posaďte do prostřed délky roštu (v tomto místě není rošt zvednutý), ideálně dejte nohy na zem vedle postele a poté se zase vraťte na rošt. Pozor na prudké neúměrné opření se o zvednutý rošt. Tímto neúměrným prudkým opřením se může uživatel vytvořit neúměrný tlak na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu a tím rošt poškodit.  
   6. Bezkabelový ovladač je dodáván s bateriemi typu AAA, u kterých je při rozbalení roštu přerušený obvod plastovým páskem. Pro správné fungování je nutné tento pásek odstranit. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití.
   7. V případě výpadku elektrické energie má rošt záložní systém na srovnání do základní rovné pozice. Jedná se o 1 nebo 2 kusy baterie 9V, které jsou součástí dodávky roštů. Pro využití tohoto systému je nutné baterie k motoru připojit skrze konektory. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití. Tím se záložní systém vyřadí z provozu a pro jeho obnovení je nutná výměna baterií. Pro kontrolu stavu záložního systému zdvihněte rošt do sedací polohy, následně vytáhněte přívodní elektrický kabel motoru ze zásuvky a vyzkoušejte rošt srovnat do základní pozice. Pokud je v bateriích dostatek energie, rošt se srovná do základní pozice, pokud nikoliv, rošt zůstane ve zdvižené poloze.
   8. Motor roštu je vždy dodáván spárovaný s bezkabelovým ovladačem. Pokud by došlo k přerušení spárování nebo by bylo potřeba spárovat dva rošty na jeden bezkabelový ovladač, tak vyhledejte návod na toto párování v záložce “Ke stažení” v detailu zakoupeného roštu. 
  6. Návod na používání roštů s motorovým polohováním a bočním výklopem:
   1. Používání motorového roštu s bočním vyklápěním pro přístup do úložného prostoru se řídí dle bodu 4. a 5. tohoto článku.
   2. Otevírání úložného prostoru se provádí bez napolohované polohovací části roštu. Nejprve zkontrolujte, že je rošt ve vodorovné poloze a poté můžete rošt otevřít pomocí textilního ucha uprostřed bočnice roštu.
   3. Při otevření roštu pro přístup do úložného prostoru má PRAVÉ otevírání motor umístěný blíž k uživateli a LEVÉ otevírání má motor umístění dál od uživatele.

  Návod pro nastavení motoru TWINMOT T5 BLACK - ke stažení

  Obecný návod na používání motorových roštů - ke stažení


  14. Záruční podmínky a návody - Matrace / Polštáře z pěny

  1. U matrací a polštářů z pěny je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. Matrace jsou určeny k běžnému spánku, tedy v poloze těla vleže (nejčastěji na zádech, bocích nebo břiše). Matrace nejsou určené ke spánku v sedě. Za porušení záručních podmínek se také považuje, pokud by byla matrace využívána k opakovanému dlouhodobému sezení v jedné nebo více částech matrace. Matrace nejsou určené k opakovanému přehýbání a zastýlání v některých skládacích konstrukcí postelí. Pokud potřebujete koupit matraci pro pravidelné přehýbání a zastýlání, konzultujte nejprve nákup s prodejcem. Toppery - přistýlkové matrace do výšky 8 cm, lze ukládat ve srolovaném stavu při zachování kruhového tvaru. Není možné Topper - přistýlkovou matraci zarolovat a poté dlouhodobě zmáčknout nebo přehnout, tím by došlo k porušení záručních podmínek. Děrované toppery není možné dlouhodobě uchovávat ve srolovaném stavu. Hrozí poškození pěny v oblasti děrování a na toto poškození se nevztahuje záruka. 
   2. Vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu krátkého období po vybalení matrace z hygienického obalu se tento specifický pach tzv. novoty sníží na naprosté minimum. Pro rychlé snížení intenzity doporučujeme provádět tzv. dávkové větrání, tedy nechat matraci v interiérové teplotě a několikrát za den na několik minut místnost vyvětrat. Pokud by byla matrace umístěna v chladném místě, tak se naopak odvětrání specifického pachu prodlouží.
   3. Matrace a polštáře nejsou určeny k užívání na přímém slunečním svitu. Hrozí vyblednutí potahu, barevná změna jádra matrace a polštáře (tedy pěny) a zrychlená degradace pěny.
   4. Vadou výrobku není tvorba žmolků na potahu. Žmolky vznikají uvolňováním vláken z prostěradel a pro zamezení vzniku doporučujeme přes potah použít matracový chránič. Pro odstranění žmolků můžete použít žmolkovač.
   5. Vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech s tělem. Tento efekt je přirovnávám tzv. efektu prošlápnutí nových bot. Tedy stejně jako se přizpůsobí bota tvaru nohy, tak se matrace přizpůsobí tvaru těla.
   6. Vadou výrobku není rozdílná tuhost paměťové pěny v rozdílných teplotách interiéru. Například při teplotě 10°C bude tuhost matrace výrazně větší než při teplotě 30°C.
   7. Vadou výrobku není pokud u některých typů matrací, zejména těch, které jsou označeny tuhostí H1 (velmi měkká), dále pak zejména u nízkých typů jako přistýlkové matrace do výšky 8 cm z paměťových pěn může docházet přirozenému efektu zvednutí rohů a hran při zatížení vahou těla. Tomuto efektu lze zamezit tím, že při pořízení matrace zvolíte doplněk - 4 x guma v rozích pro přichycení k dolní matraci.
   8. Vadou výrobku není přirozený efekt zdánlivého celkové zmenšení délky a šířky matrace. Toto se může dít zejména u přistýlkových matrací z paměťové pěny tuhosti H1-H5 (velmi měkká až velmi tuhá), které jsou v nízké výšce 4-8 cm. Důvodem je, že elasticita jádra matrace je tak aktivní, že jí stahuje pružnost potahu a pružnost zipu na potahu. Potah se šije přesně, aby byl na matraci co nejvíce ideálně vypnutý, ale pokud je jádro přistýlkové matrace velmi měkké až středně tuhé a u paměťových pěn až velmi tuhé a ještě k tomu nízké 4-8 cm, může docházet právě k tomuto efektu a nelze to považovat za vadu výrobku. Proto u velmi měkkých až středně tuhých typů přistýlkových matrací a u paměťových pěn až velmi tuhých přistýlkových matrací doporučujeme pořídit prodlouženou zejména délku alespoň a to o 5 cm a v případě dvoulůžka (od 140 cm a více) i rozšířenou šířku alespoň o 3-5 cm.
   9. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu nebo špatně větranou desku (v extrému může docházet ke vzniku plísní). Pokud potřebuje mít matrace na podlaze jen po omezenou dobu (např. 1 měsíc) tak je na podlahu umístit lze, ale doporučujeme častější větrání a podložení například dekou.
   10. Matrace které jsou v popisu produktu a parametrech označeny jako - Typ konstrukce jádra: Jednostranná - (tedy mají jednu stranu určenou ke kontaktu s tělem a druhou stranu určenou ke kontaktu s podložkou (rošt/deska)) je před vložením do rámu postele nutné zkontrolovat správnost orientace stran. Kontrolu proveďte částečným rozepnutím potahu a porovnejte orientaci jádra matrace s fotografií vámi zakoupené matrace umístěné v internetovém obchodu prodejce. Úvodní fotografie umístěná v internetovém obchodě prodejce vždy zobrazuje správnou orientaci jádra matrace, tedy to kam má která vrstva směřovat. Zda ke kontaktu s tělem nebo ke kontaktu s podložkou. Tuto kontrolu je nutné provádět po každé manipulaci s matrací, při které byla matrace mimo rám postele. Pokud by došlo ke vložení matrace do rámu postele při nesprávné orientaci stran, může dojít k poškození jádra matrace a tím k porušení záručních podmínek. Ostatní matrace mají - Typ konstrukce jádra: Oboustranná - a je možné matraci vložit do rámu libovolnou stranou. Nicméně i zde doporučujeme provést kontrolu proti zveřejněné nabídce v internetovém obchodě prodejce, protože i u oboustranných konstrukcích jádra může být jedna strana více určená ke kontaktu s tělem (tvarovací část matrace, nejčastěji strana s vrstvou paměťové pěny) a druhá strana více určená ke kontaktu s podložkou (nosná část matrace). Přesto pokud by tvarovací strana nevyhovovala je možné matraci otočit a využívat jako kontaktní stranu, tu co je označována jako nosná část matrace.
   11. Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (u desky doporučujeme zajistit dýchání, vytvořením více otvorů pro cirkulaci vzduchu). Pěnové a latexové matrace lze použít na roštu s ručním nebo motorovým polohováním, nicméně většinová část spánku musí probíhat na matraci ve vodorovné poloze. Dlouhodobá vyvýšená poloha obou konců matrace může být nastavená do pozice maximálně 15°. Maximální rozestup mezer mezi laťkami laťkového roštu musí být menší než 6 cm. Pokud by byl rozestup větší než 6 cm, může dojít k poškození matrace a tím k porušení záručních podmínek.
   12. Vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
   13. Výrobní tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
   14. Výrobní tolerance tuhosti pěny a tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
   15. Vadou výrobku není pokud díky výrobní toleranci tuhosti pěny a tuhosti matrací vykazují dvě a více stejných zakoupených matrací mírně rozdílnou tuhost. Tento efekt rozdílné tuhosti může nastat i při pozdějším zakoupení již jednou zakoupené stejné matrace.
   16. Vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
   17. Barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiích matrací v internetovém obchodě prodejce. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností. Nicméně se vždy snažíme o prezentování aktuálního barevného složení v nabídce internetového obchodu.
   18. Při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití lepidla a proto jednotlivé vrstvy jádra matrace nemusí být k sobě vždy slepeny, ale mohou do sebe pouze zapadat jako výřezové protikusy (zámky). Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může zdánlivě působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra matrace. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra matrace. Poté matraci nechte v interiérové teplotě. Při manipulaci mějte na paměti, že s pěnou je potřeba zacházet citlivěji, tedy nesmí být za pěnu neúměrně taháno nebo prudkými pohyby za okraje posouváno, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Jednotlivé vrstvy doporučujeme vždy umístit mezi obě napnuté dlaně a pěnu přemisťovat tlakem dlaní proti sobě.
   19. Základní definovaný rozměr matrace je 90x200 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je vyroben dolepením stejného materiálu k základnímu rozměru do požadované šířky nebo délky (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířky 160 cm až 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace v jednom společném potahu. Po domluvě můžeme nabídnout dodání některých typů matrací v celé nelepené šířce 100 cm až 180 cm. Nicméně s tímto postupem výroby se nesou příplatky na základě komplikace s výtěžností z bloku pěny a s postupem zpracování. Pro konkrétní kalkulaci nás kontaktujte.
   20. U některých typů matrací (zejména pak u Topperů) přes lep umisťujeme speciální netkanou textilií, která zabraňuje rozlepení spoje. Tato netkaná textilie může být při omaku matrace rukou pocitově hmatatelná, ale při umístění do lůžka a při překrytí prostěradlem a případně chráničem její hmatatelnost naprosto zaniká a nijak neomezuje uživatele ve využívání matrace.
   21. Údržba matrací a polštářů: Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a zvýšeným vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli samotné jádro z pěny, latexu nebo jiných doplňkových materiálů. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.
   22. Záruční doba u matrací a polštářů je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na používání matrací (pěnové, latexové)
   1. Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost, typ potahu). Výrobek zkontrolujte proti potvrzené objednávce. Pokud by byla kontrolou zjištěna nesrovnalost, matrace nerozbalujte a bezodkladně o skutečnosti informujte prodejce.

  15. Záruční podmínky a návody - Výrobky z masivu

  1. U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:
   1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny Olejovoskem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
   3. komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, bedton s.r.o. uchycení neprovádí. bedton s.r.o. nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví osob, pokud kupující nedodrží doporučení na uchycení komod a skříní ke zdi nebo jiné pevné opoře.
   4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravená jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, zčernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
   5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela nebo Napojovaná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely nebo Napojované lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
   6. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
   7. Údržba výrobků z masivu: Po dobu dozrávání povrchové úpravy Olejovoskem (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě masivu. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejovosk“ používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený lakem otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací šrouby. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete kontaktní plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
   8. Záruční doba u výrobků z masivu je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na montáž postele z masivu:
   1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

  16. Záruční podmínky a návody - Čalouněné výrobky (postele celočalouněné / částečně čalouněné, noční stolky, lavice)

  1. U čalouněných výrobků je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Čalouněné výrobky jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. Po dokončené montáži postele (zejména dvoulůžka se středovou latí) a umístění postele v prostoru, již není možné s postelí posunovat po podlaze. Hrozí poškození středové opěrné nohy. Pro změnu pozice postele v prostoru je vždy nutné buď přenášet celou postel uchopením dvou lidí ze spodu za bočnice. Nebo přizvednutím nožní nebo boční části postele alespoň 5 cm nad podlahu a poté je možné provést posunutí po zbývajících dvou nohách po podlaze.
   3. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravená jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost látky (viditelné napojení, hrubost látky, švy apod.), stopy lepidla nebo stopy po opravě. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
   4. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), uvolňování specifického pachu použitých lepidel, pěn, látek a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu používání specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
   5. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), pokud dojde k jeho částečnému vyblednutí na přímém slunečním svitu. Všechny námi dodávané čalouněné výrobky nejsou určeny k vystavení přímému slunečnímu svitu. Pokud se nelze při umístění nábytku v prostoru vyhnout přímému slunečnímu svitu, je potřeba počítat s možným rozdílem odstínu látky v místě kde na nábytek sluneční svit dopadá.
   6. Údržba čalouněných výrobků: O čalouněné výrobky se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě čalounických látek. Nesmí docházet k rozsáhlému promáčení. Na čištění čalouněného povrchu používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na čalouněné povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Čalouněné produkty dlouhodobě nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na čalouněný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací šrouby. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
   7. Záruční doba u čalouněných výrobků je 2-5 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na montáž čalouněné postele:
   1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

  17. Záruční podmínky a návody - Lůžkoviny (chrániče, prostěradla, povlečení, přikrývky, polštáře)

  1. U lůžkovin je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Lůžkoviny jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. Polštáře a přikrývky (pokud není uvedeno jinak), je nutné povléknout do ložního povlečení.
   3. Je nutné dodržovat prací, čistící a žehlící symboly umístěné na štítku výrobku.
   4. Vadou výrobku není částečné vyblednutí nebo seprání. Pro prodloužení životnosti barev perte a žehlete výrobky na doporučené teploty a žehlete pouze rubovou nebo vnitřní stranu.
   5. Doporučujeme lůžkoviny před prvním použitím vyprat. U péřových polštářů a přikrývek není nutné provádět první praní.
   6. U některých typů polštářů z dutého vlákna je možné prát pouze vrchní materiál z kterého lze vyjmout náplň umístěnou v netkané textilii. U takových typů nechte náplň pouze vyvětrat.
   7. Péřové polštáře a přikrývky je potřeba častěji větrat, nevystavovat přímému slunci nebo mrazu.
   8. V době kdy není péřový polštář nebo přikrývka využívána, je nutné skladování v prodyšné obalu například v transportní textilní tašce, která je součástí dodávky, aby byl zajištěn přísun vzduchu.
   9. Vadou péřového polštáře nebo přikrývky není, pokud dojde k občasnému proniknutí pírka ven ze sypkoviny (vrchní látky)
   10. Doporučujeme volit šetrné prací prostředky, zejména pak u péřových výrobků doporučujeme prostředky na praní přírodních materiálů, které neobsahují enzymy. Běžné prací prostředky obsahují enzymy, které ničí vlastnosti peří a prachového peří, protože z nich odstraní přirozenou vrstvu tuku. Náplň tedy ztrácí své izolační schopnosti. Vhodný může být i prací prostředek na vlnu. Přestože lze péřové výrobky prát, není vhodné jejich časté praní a doporučujeme je prát 1-2 za rok. Dle intenzity používání doporučujeme po přibližně 5-7 letech kompletní vyčištění peří a opatření novým sypkem (vrchní látkou). Pro vyčištění vyhledejte specializovanou čistírnu. S renovací Vám rádi poradíme.
   11. Pro sušení péřového polštáře nebo přikrývky doporučujeme používat sušičku na jemný program nebo program peří s několika míčky na sušení. Díky míčkům na sušení dojde k přirozenému proklepání a nadýchání peří.
   12. Na polštáře doporučujeme používat polštářové chrániče, které výrazně prodlouží jejich životnost a zvýší hygienický standard.
   13. Vadou výrobku není tvorba žmolků na prostěradle nebo potahu. Žmolky vznikají přirozeným uvolňováním vláken. Pro odstranění žmolků můžete použít běžný žmolkovač.
   14. Vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů. Zejména u polštářů z dutého vlákna může při každodenní zátěži docházet k přirozenému snížení objemu. U některých typů je možné doplnit objem zakoupením nové náplně.
   15. Vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů (například kachního peří). V průběhu krátkého období po vybalení produktu z hygienického obalu se tento specifický pach tzv. novoty sníží na naprosté minimum. Pro rychlé snížení intenzity doporučujeme provádět tzv. dávkové větrání, tedy nechat produkt v interiérové teplotě a několikrát za den na několik minut místnost vyvětrat. Ponechání v chladném místě naopak odvětrání specifického pachu prodlouží.

  18. Povinnosti kupujícího při montáži

  1. Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže, kdy bere zejména na vědomí, že je nutné:
   1. zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)
   2. zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.
   3. informovat logistiku firmy prodávajícího o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)
   4. zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.
   5. připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem pracovníků odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo zkomplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést odpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou bedton s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou bedton s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.
   6. provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Naše firma je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.
  2. Pokud kupující včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení. Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodání objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.
  3. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s tím, aby smontovaný výrobek umístěný v kupujícím zvoleném prostoru nafotil a případně tyto fotografie užil jako prezentaci svých výrobků na svých webových stránkách.

  19. Způsob komunikace

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

  20. Mimosoudní řešení

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  21. Závěrečná ujednání

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.06.2023