Objemová hmotnost pěny

Objemová hmotnost neboli hustota pěny je údaj vypovídající o její životnosti. Čím je objemová hmotnost vyšší, tím delší životnost lze od matrace očekávat.

Rozhodující vliv na životnost má také typ použitého materiálu nosné části matrace. Polyuretanové pěny PUR dosahují základních životností, hybridní pěny ENDURE™ dosahují zvýšených životností a studené pěny HR, XDURA® dosahují nejdelších životností matrace stejně tak paměťové pěny VISCO, SERENA®. Latex je obecně znám pro svojí dlouhou životnost.

Objemová hmotnost neboli hustota nemá vliv na tuhost. To jsou na sobě dvě nezávislé veličiny. Tzn. pěna může mít objemovou hmotnost 50 kg/m³ a být měkoučká na úrovni tuhosti H1 (velmi měkká) a zároveň pěna o stejné objemové hmotnosti 50 kg/m³ může být velmi tuhá na úrovni H5 (velmi tvrdá).

Takže s přibývající tuhostí se nezvyšuje objemová hmotnost. A ani s přibývající objemovou hmotností se nezvyšuje tuhost.

Tuhost má na starosti příměs tužící složky přidané při výrobě pěny a udává se v jednotkách kPa neboli v kilopaskalech. Obecně se pak používá označení matrace tuhost H1 (velmi měkká), H2 (měkká), H3 (středně tvrdá), H4 (tvrdá) nebo H5 (velmi tvrdá). Tuhost neboli protitlak je odpor proti stlačení jehož síla je nutná ke stlačení plochy použitého materiálu při výrobě matrace o 40% jeho výšky.

Objemová hmotnost má přímý vliv na živostnost matrace a udává se v kg/m³ neboli v kilogramech na metr krychlový.