My slavíme 1 rok a vy to roztočíte

K našemu prvnímu jubileu jsme pro vás připravili Fajn kolo štěstí.

Akce je pro všechny zákazníky, kteří navštíví naši táborskou prodejnu v období od 5. do 17. října 2020 a zakoupí některou z matrací značky MATTON®. Po sepsání závazné objednávky, která bude obsahovat jakékoliv matrace značky MATTON®, můžete zatočit kolem štěstí. Po zastavení určí výši slevy na matraci nebo více matrací. Úplná pravidla spotřebitelské soutěže ▼

kolo-stesti-2020-1-rok-prodejny-01

Matrace vyrábíme už 20 let, avšak naše podniková prodejna Fajn Spánek Tábor slaví teprve svůj první rok provozu. A byl to úspěšný rok. Výroba matrací jede na plné obrátky a prodejna v Táboře se stala oblíbeným místem zákazníků, kteří pro sebe hledají kvalitní a fajn spánek.

K nabídce matrací vlastní výroby patří také nabídka roštů lamelových i laťkových. Stejně tak jako matrace, i rošty prodáváme pod vlastní privátní značkou MATTON®. Nedílnou součástí našeho sortimentu jsou i postele z masivu buk nebo dub s 10letou zárukou. Nabídku postelí máme zatím pouze na prodejně, ale v budoucnu ji rozšíříme i do internetového obchodu.

Náš doplňkový sortiment tvoří polštáře, přikrývky, matracové chrániče a prostěradla.

Pokud toužíte po kvalitním spánku, u nás jste na správné adrese.


Otevírací doba

pondělí – pátek: 9 – 18 hod.
sobota: 9 – 12 hod.

Infolinka na prodejnu

+420 380 831 000

Zaparkovat můžete přímo u prodejny, kde máme pro naše zákazníky vyhrazené a označené parkoviště.

V prodejně přijímáme platební karty i hotovostní platby.

prodejna-fajn-spanek-tabor-05

 


ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE:

FAJN KOLO ŠTĚSTÍ

(dále jen "pravidla")

Pořadatel soutěže: Společnost matton cz s.r.o provozovatel internetového obchodu www.fajnspanek.cz. Sídlo Tábor, Vožická 621, 39002, IČO: 03270572, DIČ: CZ03270572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C25051 (dále jen "pořadatel")

Termín a místo konání: Soutěž probíhá v kamenné prodejně Fajn Spánek Tábor na adrese Vožická 3201, 39002, Tábor. Soutěž probíhá pouze v otevírací době kamenné prodejny od 05.10. 2020 od 9:00:00 hodin do 17. 10. 2020 12:00 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Otevírací doba prodejny Fajn Spánek Tábor je pondělí až pátek od 9:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 hod. do 12:00 hod. Soutěže se nelze zúčastnit komunikací na dálku jako například přes internet nebo telefonicky. Účastník soutěže se musí dostavit osobně na místo konání konání soutěže. Soutěže se nelze účastnit v zastoupení jinou osobou.

Účastníci soutěže: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Mechanika soutěže: Principem soutěže je umožnění 1x roztočit kolo štěstí, které po zastavení šipkou určí výši slevy na závazně objednanou matraci nebo více matrací v termínu a v místě konání soutěže. Slevy mohou být vytočením určeny tyto: 5 % / 10 % / 15 % / 20 % / 50 % / 75 % / 100 %. Vždy platí pouze jedna vytočením určená sleva. V případě vytočení nového pokusu bude umožněno roztočit kolo znova. Vytočením určenou slevu není možné směnit za peníze, kombinovat s jinými slevami a dalším marketingovými akcemi jako je například dárek k produktu. Po vybrání matrace nebo více matrací značky MATTON® a sepsání závazné objednávky bude zákazníkovi umožněno 1x spustit kliknutím na tlačítko START kolo štěstí, které po zastavení určí výši slevy na matrace z objednávky. Sleva bude následně aplikována do sepsané závazné objednávky a o výši vytočené slevy bude ponížena standardní cena matrace nebo matrací.

Upřesnění pravidel: Umožnění vytočení slevy je vázáno k osobě soutěžícího a jeho blízkým osobám (zejména rodinní příslušníci a příbuzní). Umožnění vytočení slevy není vázáno na počet objednaných matrací. Objednávku na více kusů matrací nelze rozdělit na více objednávek po méně nebo 1 ks matrací a tím podmiňovat opakované umožnění vytočení slevy.

Speciální podmínky soutěže pro marketingové účely: V případě vylosování slevy 20 % / 50 % / 75 % / 100 % bude pořízena fotografie soutěžící osoby s vytočenou slevou a fotografie bude použita pro marketingové účely. Zejména pak bude zveřejněna na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube a dalších a na internetových stránkách pořadatele. U fotografie soutěžícího bude uvedeno pouze jeho jméno bez příjmení. V případě nesouhlasu s pořízením a zveřejněním fotografie nelze uznat slevu za platnou.

Další podmínky soutěže: O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit, zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi zveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce: zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele matton cz s.r.o., Vožická 621, Tábor 39002.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a fotografie soutěžícího. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je pořadatel. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno soutěžícího a pořízenou fotografii soutěžícího, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím a to bez časového omezení, tedy na trvalo od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Vožická 621, Tábor 39002, nebo na e-mailové adrese info@matton.cz. Na této adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Souhlas s pravidly: Spuštěním kola štěstí soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Zúčastnění soutěže je dobrovolné a na základě svobodné vůle soutěžícího.

V Táboře, dne 30. 09. 2020

KoloStesti-Persp-400px

×

Splátková kalkulačka ESSOX